Centraal infopunt

Eén van de ideeën die sterk kwam bovendrijven in het project “Thuis in Gavere” is het centraal infopunt. De kernvraag bij dit idee is: hoe kunnen we professionele zorgverstrekkers beter laten samenwerken om tot een geïntegreerd antwoord op zorgvragen van ouderen of hun omgeving te komen? Met andere woorden hoe kunnen we voorkomen dat ouderen met zorgvragen van het kastje naar de muur worden gestuurd? Hoe kunnen we als zorgverstrekkers samen een kwalitatief antwoord geven?

Stand van zaken

Hoe het centraal infopunt vorm moet krijgen is het onderwerp van verder onderzoek. Momenteel hebben we één testfase achter de rug, waarbij professionele zorgverstrekkers met fictieve maar realistische zorgvragen werden opgebeld. De inzichten van deze test werden gebundeld en uitgewisseld op 22 februari. Het verslag van deze bijeenkomst kan je hier raadplegen.

Volgende stappen

De deelnemers van de eerste testfase spraken de volgende prioriteiten af:

  1. Het uitbouwen van een lokaal zorgnetwerk, waarvan de partners elkaar en elkaars aanbod goed kennen.
  2. Het opstellen van een sociale zorgkaart, als basisinstrument voor de doorverwijsfunctie van het zorgnetwerk.
Verslagen

Volgende activiteiten

  • 6 of 20 juni 2019: bijeenkomst zorgnetwerk “Thuis in Gavere”. Om 19.00u in het administratief centrum, Markt 1 te 9890 Gavere.
    ✉ Inschrijven via eleen.legat@gavere.be.