Centrum voor kortverblijf 'de Sloep'

 

Wat?

Het centrum voor kortverblijf ‘de Sloep’ biedt 4 kamers aan voor tijdelijke opvang. Drie kamers bevinden zich op de open afdeling van het woonzorgcentrum, één kamer bevindt zich op de beschermde afdeling.

Wanneer?

Deze dienst biedt 24h/24h zorgverlening aan en dit voor maximaal 90 kalenderdagen per jaar.

Voor wie?

Het centrum voor KORTVERBLIJF richt zich tot ouderen die tijdelijk (door afwezigheid mantelzorger, om te herstellen van een ingreep,…) nood hebben aan 24h/24h zorgverlening binnen een woonzorgcentrum.

Kostprijs?

De dagprijs bedraagt 71,80 euro.
Via de mutualiteit kan men recht hebben op een tussenkomst in deze dagprijs.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via de sociale dienst van de voorziening.

Aanbieder?

Site Mariahuis
Onderstraat 9
9890 Gavere
09 389 20 00
info@sitemariahuis.be
www.sitemariahuis.be

Contactpersoon?

Sociale Dienst site Mariahuis
Lies Vanlerberghe
09 389 20 12
lies.vanlerberghe@sitemariahuis.be
te bereiken elke werkdag van 9h tot 16h, behalve op woensdag- en donderdagnamiddag.