Karweidienst OCMW Gavere

 

Wat?

De karweidienst van het OCMW Gavere biedt hulp aan mensen die zorgbehoevend zijn en een laag inkomen hebben. Volgende diensten worden aangeboden:

  • kleine klusjes
  • gras maaien
  • tuinonderhoud

Wanneer?

De aanvragen voor de karweidienst kunnen het hele jaar door aangevraagd worden bij de dienst thuiszorg.

Voor wie?

Elke natuurlijke persoon met een vaste verblijfplaats in Gavere kan beroep doen op de karweidienst onder volgende voorwaarden:

  • fysieke, medische of sociale zorgbehoevendheid
  • beschikken over beperkte bestaansmiddelen

Kostprijs?

De tarieven van de karweidienst hangen af van het inkomen, uitkeringen, spaargeld, eventuele eigendom, … Het tarief wordt jaarlijks herzien.

Hoe aanvragen?

De dienstverlening kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden bij de dienst thuiszorg van het OCMW Gavere via het aanvraagformulier van de karweidienst. 

Aanbieder?

OCMW, dienst thuiszorg
Markt 1 – 9890 Gavere
09 389 29 75
thuiszorg@gavere.be
www.ocmwgavere.be

Contactpersoon?

  • Esther Schamp, verantwoordelijke dienst thuiszorg
    Dagelijks bereikbaar van 08u30 tot 11u30, behalve op donderdag