Onze inspiratie

Centraal infopunt
Moet zorgen dat mensen weten waar info te krijgen en moet dus een goed overzicht zijn.

Busje komt toch
Het mindermobielenvervoer wordt uitgebreid naar marktdag en naar activiteiten van de senioren: pétanque, 't Eiland, gezellig samenzijn.

Bib-dienst aan huis
Ouderen kiezen samen met vrijwilliger volgens genre en interesses voor boeken en cd's. Boeken worden wekelijks/maandelijks aan huis geleverd & opgehaald, waarbij over de boeken wordt gepraat bij een koffie.

Promo-dienst
Vrijwilligers komen vertellen aan ouderen thuis wat de gemeente kan doen voor hen. Ze worden vooraf opgeleid over hoe je best informatie overbrengt, over hoe je problemen kan herkennen.

Vervoer uitbreiden
Om de continuïteit van routines van ouderen zoveel mogelijk te vrijwaren, breiden we het vervoer uit. Dit vooral naar landelijk gelegen deelgemeentes.

Leer je buur kennen
Jaarlijks straatfeest, met ondersteuning van / aanmoediging door gemeente op initiatief van bewoners.

Ontmoetingspunt in elke straat
Een stukje privaat eigendom aan de straat waarop een bankje van de gemeente komt, wordt onderhouden door de gemeente. Vormt een ontmoetingspunt voor buurtbewoners.

Buurtbabbels
Wekelijkse koffiebar in de straat of wijk, ouderen kunnen langskomen.

Huisjesmoment
Een bus rijdt van woonzorgcentrum langs huizen van ouderen om op bezoek te gaan.

Santé, santé, santé
Buurtreceptie voor nieuwe en oude bewoners.

Mijn Gavere
Ouderen schrijven kennis van lokale geschiedenis in een boekje en bezorgen dit aan de nieuwe buren als welkomstgeschenk.

Kookburen
Kookbuur op spontane basis = babbel als gevolg.

Nooit te oud om te helpen
WZC geeft goede voorbeeld door ouderen taken te geven (= vrijwillig). Vb. planten water geven, afdrogen,...

Samen spelen, samen delen
Deelcultuur aanwakkeren door vb. tuin delen, samen breien / naaien, samen een blog maken (oud en jong).

Huis aan huis gemeentehuis
Een mobiel gemeentehuis die naar je toe komt.

Mobiele Burgerzaken balie
Een tijdelijke balie in een lokaaltje van de grootste GBS vestigingen (Gavere en Asper), met 1 voormiddag en op woensdagnamiddag.