Minder-Mobielen-Centrale OCMW-Gavere

 

Wat?

De Minder-Mobielen-Centrale (MMC) van het OCMW Gavere is een vervoersdienst voor mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen voor familiebezoek, om boodschappen te doen, een dokter te bezoeken,...

Wanneer?

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die zich aangesloten hebben bij de Minder-Mobielen-Centrale van het OCMW. Gezien de chauffeurs op vrijwillige basis ritten verzorgen voor de MMC kan de chauffeur zelf de tijdstippen kiezen waarop hij wenst te rijden. Om die reden is het noodzakelijk dat de gebruiker minstens twee werkdagen op voorhand (liefst vroeger) een rit aanvraagt bij de verantwoordelijke voor de planning.

Voor wie?

De gebruikers dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • minder mobiel zijn: verplaatsingsproblemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap
  • beperkt inkomen: inkomensgrens van maximum twee keer het leefloon
  • voor het aangevraagde traject mag geen openbaar vervoer bestaan, tenzij de toestand van de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt

Kostprijs?

Mensen met een beperkt inkomen en vervoersproblemen kunnen zich bij de MMC laten inschrijven en betalen hiervoor 10,00 euro lidgeld per jaar. Koppels betalen 15,00 euro lidgeld per jaar. Het lidgeld dient jaarlijks aan de centrale (OCMW) betaald te worden.
De kilometervergoeding bedraagt 0,30 euro per kilometer en dient rechtstreeks aan de chauffeur betaald te worden. De kilometers worden gerekend vanaf de woning van de chauffeur tot aan de eindbestemming en het hele traject terug.

Hoe aanvragen?

Het lidmaatschap tot de dienstverlening kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden bij de verantwoordelijke van de dienst thuiszorg van het OCMW Gavere via het inschrijvingsformulier van de Minder-Mobielen-Centrale.
Voor het aanvragen en regelen van de ritten dient men zich te wenden tot de administratief bediende van de dienst thuiszorg.

Aanbieder?

OCMW, dienst thuiszorg
Markt 1 – 9890 Gavere
09 389 29 75
thuiszorg@gavere.be
www.ocmwgavere.be

Contactpersoon?

  • Esther Schamp, verantwoordelijke dienst thuiszorg: lidmaatschap MMC
    Dagelijks bereikbaar van 08u30 tot 11u30, behalve op donderdag
  • Sandrin Mornie, administratief medewerker dienst thuiszorg: regeling ritten 09 389 29 70
    Dagelijks bereikbaar van 08u30 tot 11u30 13u00 tot 16u00 (behalve op vrijdag)