Verhoogde tegemoetkoming

 

Wat?

Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen minder voor gezondheidszorg. Ook buiten de ziekteverzekering hebben zij bepaalde voordelen, zoals korting op een trein- of busabonnement, recht op verwarmingstoelage, …

Voor wie?

AUTOMATISCH RECHT OP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Als je 65+ bent en

  • Een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgt;
  • Of een tegemoetkoming voor gehandicapten krijgt;
  • Of verhoogde kinderbijslag om medische redenen krijgt.

RECHT OP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING NA INKOMSTENONDERZOEK

Om recht te hebben op verhoogde tegemoetkoming moet je bruto-belastbare gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar lager zijn dan een vastgelegd bedrag en mag het actuele inkomen niet gestegen zijn. Het recht geldt voor gans je gezin.

Voordelen?

  • Terugbetaling ziektekosten: hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, bezoek aan de dokter, tandarts, …
  • Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten
  • Verplichte toepassing van de regeling betalende derde.  Je huisarts verrekent de kosten rechtstreeks met de mutualiteit zodat je zelf enkel het remgeld en eventueel supplementen betaalt
  • 50 procent korting voor de trein en eventueel kortingen op abonnementen van de lijn
  • Recht op sociaal telefoontarief

Hoe aanvragen?

Bij uw mutualiteit

Contactpersoon?

Je kan je bij deze aanvraag laten bijstaan door de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit: 09 267 59 09

Liberale Mutualiteit: 09 223 19 76

Bond Moyson: 09 333 55 00

Partena: 09 269 85 77

Onafhankelijk ziekenfonds: 050 40 52 82