Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 

Wat?

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming en is vrij te besteden.  Je bepaalt zelf welke zorg en hulp je hiermee wil betalen.

Voor wie?

Heb je een ernstige vorm van zorgafhankelijkheid, ongeacht je leeftijd en verblijf je thuis, dan kan je aanvraag doen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel-en thuiszorg.

Verblijf je in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis dan kan je aanvraag indienen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg.

Voordelen?

De premie bedraagt 130 euro.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag kan je indienen bij de zorgkas van uw mutualiteit.

Aanbieder?

De Vlaamse sociale bescherming wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door de zorgkas van het ziekenfonds of van de Vlaamse overheid.

Contactpersoon?

Je kan je bij deze aanvraag laten bijstaan door de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit: 09 267 59 09

Liberale Mutualiteit: 09 223 19 76

Bond Moyson: 09 333 55 00

Partena: 09 269 85 77

Onafhankelijk ziekenfonds: 050 40 52 82