Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 

Wat?

Een financiële tegemoetkoming voor ouderen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ten gevolge van de zorg te vergoeden.

Voor wie?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toegekend aan +65-jarigen die moeilijkheden ondervinden bij de dagelijkse taken en een beperkt inkomen hebben.

Voordelen?

De bedragen kan je raadplegen via http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood

Hoe aanvragen?

Een aanvraag kan je online doen via http://www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz

Je kan je laten bijstaan bij deze aanvraag door de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit of het sociaal huis van je gemeente.

Aanbieder?

De Vlaamse sociale bescherming wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door de zorgkas van het ziekenfonds of van de Vlaams overheid.

Contactpersoon?

Je kan je bij deze aanvraag laten bijstaan door de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit of het sociaal huis van je gemeente.

Christelijke Mutualiteit: 09 267 59 09

Liberale Mutualiteit: 09 223 19 76

Bond Moyson: 09 333 55 00

Partena: 09 269 85 77

Onafhankelijk ziekenfonds: 050 40 52 82

 

Sociaal huis gemeente Gavere

Markt 1 - 9890 Gavere

09 389 29 50